دوره و شماره: دوره 27، شهریور و مهر315 -314 - شماره پیاپی 314، شهریور 1399، صفحه 1-1 

روشن‌تر از ماه

1. من دوست دارم

صفحه 2-2

من دوست دارم


داستان مذهبی

3. نذر حضرت علی‌اصغر(ع)

صفحه 4-5

نذر حضرت علی‌اصغر(ع)


ماجراهای نظرخان

4. ترسو یا شجاع(1)

صفحه 6-6

ترسو یا شجاع(1)


داستان

8. گرگ طبل‌زن

صفحه 11-12

گرگ طبل‌زن


داشته‌های من

9. مادربزرگ من

صفحه 14-15

مادربزرگ من


پی نما

10. قصه‌ی کربلا(1)

صفحه 16-16

قصه‌ی کربلا(1)


معرفی نرم افزار

14. بوستان نهج‌البلاغه

صفحه 20-20

بوستان نهج‌البلاغه


شعر

15. باز باران

صفحه 21-21

باز باران


با دانشمندان

18. دانشمند از یاد رفته

صفحه 24-25

دانشمند از یاد رفته


داستان ترجمه

21. برنامه‌ی موشکی سعید(1)

صفحه 30-30

برنامه‌ی موشکی سعید(1)


سرگرمی

23. رنگ و قصه

صفحه 32-33

رنگ و قصه


فرم اشتراک

24. فرم اشتراک

صفحه 37-37

فرم اشتراک


اتاق پویانمایی

25. اکوان دیو(1) و امین درست‌کار

صفحه 38-39

اکوان دیو(1) و امین درست‌کار


ببین و بگو

26. پیدا کن

صفحه 40-40

پیدا کن