خرگوش کوچولو

خرگوش کوچولو


خرگوش‌کوچولو

مترجم: علی محمدپور

دوست خوبم! این قطعه‌ها را به دقت با قیچی ببر؛ بعد مطابق الگو، آن‌ها را تا زده و چسب بزن. در پایان، یک عروسک کاغذی زیبا خواهی داشت.

CAPTCHA Image