مادر - ابر - دودی شبیه غول

ابر

شاهین رهنما

آسمانِ شب

بی‌ستاره شد

ابر مهربان

پاره پاره شد

 

پاره‌ای از آن

بر زمین چکید

شد شبیه رود

هر طرف دوید

 

شاد شاد شاد

رفت و خنده کرد

باغ تشنه را

سبز و زنده کرد

======

دودی شبیه غول

منصوره عرب‌خراسانی

یک مورچه می‌بُرد یک روز

آذوقه‌اش را دانه دانه

دودی شبیه غول آمد

آهسته پیشش توی لانه

***

از دود پر شد لانه‌ی او

قرمز شده چشم و دماغش

این دود اگر این‌جا بماند

بیچاره حتماً می‌کند غش

***

آن مورچه حالش شده بد

از سرفه و دود و گلودرد

افتاده پیش لانه‌ی او

ته‌مانده‌ی سیگار یک مرد

CAPTCHA Image