چوپانان، منظم ترین روستای خشتی و گلی ایران

سفرهای من

چوپانان، منظم‌ترین روستای خشتی و گِلی ایران

گزارش و عکس: عدالت عابدینی

این‌بار من و دوچرخه‌ام، میهمان اعضای شورای روستای چوپانان در دل کویر شدیم که بسیار مهربان بودند. این روستا، منظم‌ترین روستای خشت و گلیِ ایران است. وقتی بالای تپه‌ای رفتم، تازه متوجه این نظم و انضباط شدم. عجیب این‌که خیابان‌هایش بسیار عریض و طویل بودند و بادگیرهای هر خانه، به فاصله‌ی منظم از یک‌دیگر قرار داشتند.

جالب این‌که منطقه‌ی ریگ‌جن هم نزدیک این روستا بود. ریگ‌جن، منطقه‌ای کاملاً کویری است که تاکنون کم‌تر کسی توانسته از آن‌جا عبور کند. مردم معتقدند هر کس به آن‌جا برود به دام جن‌ها می‌افتد؛ اما این حرف واقعیت ندارد. فقط برای این‌که کویری وسیع است و بادها، ماسه‌های شنی را مرتب جابه‌جا می‌کنند، هر کسی به آن‌جا برود، احتمال گم شدنش زیاد است.

CAPTCHA Image