پرت وپلا

پرت وپلا


پرت‌وپلا

مترجم: حسین فدایی‌حسین

خفاش

می‌دونین چرا خفاش توی شب پرواز می‌کنه؟

چون اون تقریباً یه موجود نابیناست؛ ولی در عوض گوش‌های تیزی داره که به جای چشم از اون‌ها استفاده می‌کنه تا مسیرش رو از بین درختان پیدا کنه.

میمونِدماغ‌دراز

جناب میمونِ دماغ‌‌دراز!

من فکر می‌کنم اندازه‌ی بینی شما برای خودت خیلی عادیه؛ اما برای من همیشه سؤاله. می‌شه بپرسم معمولاً چی‌کار می‌کنی که دماغت تونسته تا این اندازه رشد کنه؟

زندگی پنگوئن

پنگوئن با این‌که یه پرنده‌س، ولی نمی‌تونه مثل بقیه‌ی پرنده‌ها

به این‌طرف و اون‌طرف پرواز کنه.

دماغ پنگوئن مثل یه تیکه چوب محکم و سفته و پاهای کوتاهش، درست شبیه یه قندیل یخه.

نمی‌تونم تصور کنم کسی پاهاش آن‌قدر کوتاه باشه که حتی نتونه توی زندگی‌اش برای یه بار هم که شده، دوچرخه سوار بشه.

CAPTCHA Image