باغچه نور (ص 30 و 31)

باغچه نور (ص 30 و 31)


باغچه‌ی نور

غلامرضا حیدری‌ابهری

آیا خدا نماز بچه‌ها را هم قبول می‌کند؟

بله؛ خدا نماز بچه‌ها را هم قبول می‌کند. اگر یک بچه‌ی پنج‌ساله هم وضو بگیرد و نماز بخواند، خدا نمازش را می‌پذیرد. نماز او هم مثل نماز یک آدم بزرگ است. خدا هیچ‌وقت به کسی نمی‌گوید که چون سنّ تو کم است، نمازت را نمی‌پذیرم. او خیلی مهربان است. او به بچه‌ها هم اجازه داده که نماز بخوانند و با او حرف بزنند. نماز خواندن، فقط مخصوص آدم‌بزرگ‌ها نیست. ولی نماز برای بچه‌ها واجب نیست.

* دخترها از نُه‌سالگی و پسرها از پانزده‌سالگی باید نماز بخوانند؛ یعنی با پایان نُه‌سالگی در دخترها و پانزده‌سالگی در پسرها، نماز بر آن‌ها واجب می‌شود. البته بهتر است که پیش از واجب‌شدن نماز، هم دخترها و هم پسرها نماز بخوانند. بهتر است که چند سال پیش از واجب‌شدن نماز، آن‌ها نمازخواندن را تمرین کنند.

آیا اگر نمازمان را تندتند بخوانیم، نمازمان غلط است؟

ما در هیچ‌ کاری نباید عجله کنیم. در نمازخواندن هم عجله درست نیست. بهتر است که نمازمان را با آرامش بخوانیم. نماز، حرف‌زدن با خداست. او بهترین دوست ماست. پس چرا موقع حرف‌زدن با او عجله کنیم؟

نماز با آرامش، خیلی بهتر است. خدا، نماز خواندن با آرامش را بیش‌تر دوست دارد.

* اگر کسی به‌خاطر تندتند خواندن نماز، حمد و سوره و کلمه‌های نماز را درست نگوید، نمازش باطل می‌شود.

آیا با لباس ورزشی هم می‌توانیم نماز بخوانیم؟

بله؛ ما با لباس ورزشی، یا لباس پرستاری و یا لباس نظامی نیز می‌توانیم نماز بخوانیم. حتماً ما در هنگام نماز باید لباس به تن داشته باشیم. کسی نباید با بدن برهنه نماز بخواند.

* امام حسن (ع) برای نماز، همیشه بهترین لباسش را می‌پوشید. از او پرسیدند: «ای پسر پیامبر! چرا هنگام نماز، بهترین لباست را می‌پوشی؟» او فرمود: «زیرا خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ پس من هم خودم را برای پروردگارم زیبا می‌سازم.»

CAPTCHA Image