ببر کوچولو (ص 32 و 33)

ببرکوچولو

مترجم: علی محمدپور

دوست خوبم! این قطعه‌ها را به دقت با قیچی ببر؛ بعد مطابق الگو، آن‌ها را تا کن و چسب بزن. در پایان، یک ببرکوچولوی کاغذی زیبا خواهی داشت.

CAPTCHA Image