دروازه‌ی تبریز در ارزوم ترکیه ( ص 42 و 43)

دروازه‌ی تبریز در ارزوم ترکیه ( ص 42 و 43)


سفرهای من

دروازه‌ی تبریز در ارزوم ترکیه

عکس و گزارش: عدالت عابدینی

من و دوچرخه‌ام وقت غروب، نزدیک شهر ارزوم ترکیه می‌رسیم؛ هر دو خسته هستیم. در این هنگام مردی ترک‌زبان را می‌بینم که با دوچرخه‌اش به سمتم می‌آید. خیلی ذوق‌زده است و مرا دعوت می‌کند که شهرشان را به من نشان دهد. ارزوم، جزء سردترین شهرهای ترکیه است که دمای آن در زمستان، گاهی به سی درجه زیر صفر می‌رسد. مردمانش حتی در تابستان هم لباس گرم به تن دارند. از آثار تاریخی متعددی در این شهر بازدید می‌کنم؛ اما در قلعه‌ی تاریخی این شهر که قدمت بالایی هم دارد، دروازه‌ای هست که به آن دروازه‌ی تبریز می‌گویند. بعدها در تاریخ خواندم که این شهر، زمانی قسمتی از ایران بوده است.

CAPTCHA Image