فرم اشتراک (ص 54)، خرید باغ با پول عیدی (ص 55)

فرم اشتراک (ص 54)، خرید باغ با پول عیدی (ص 55)


در باغ مهربانی

خرید باغ با پول عیدی!

سیدمحمد مهاجرانی

مینا گفت: «با پول‌های عیدی‌ام یک باغ خیلی قشنگ خریدم. اگر دوست داری یکی هم برای تو بخرم!»

مریم گفت: «چی؟ مگر چه‌قدر عیدی جمع کرده‌ای که هم برای خودت باغ خریده‌ای و هم می‌خواهی برای من بخری؟»

مینا گفت: «این‌که چیزی نیست؛ برای مرضیه، سمیرا و زنیب هم می‌توانم بخرم!»

مریم گفت: «حتماً گنج پیدا کرده‌ای!»

مینا زد زیر خنده: «گنج؟ نه، منظورم کتاب است. امام علی (ع) می‌فرماید: «کتاب‌‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند.» یعنی وقتی ما کتابی را می‌خوانیم و از خواندنش لذت می‌بریم، انگار در یک باغ سرسبز گردش می‌کنیم و از تماشای گل‌ها لذت می‌بریم.»

CAPTCHA Image