خرید باغ با پول عیدی

در باغ مهربانی

خرید باغ با پول عیدی!

سیدمحمد مهاجرانی

مینا گفت: «با پول‌های عیدی‌ام یک باغ خیلی قشنگ خریدم. اگر دوست داری یکی هم برای تو بخرم!»

مریم گفت: «چی؟ مگر چه‌قدر عیدی جمع کرده‌ای که هم برای خودت باغ خریده‌ای و هم می‌خواهی برای من بخری؟»

مینا گفت: «این‌که چیزی نیست؛ برای مرضیه، سمیرا و زنیب هم می‌توانم بخرم!»

مریم گفت: «حتماً گنج پیدا کرده‌ای!»

مینا زد زیر خنده: «گنج؟ نه، منظورم کتاب است. امام علی (ع) می‌فرماید: «کتاب‌‌ها، باغ‌های دانشمندان هستند.» یعنی وقتی ما کتابی را می‌خوانیم و از خواندنش لذت می‌بریم، انگار در یک باغ سرسبز گردش می‌کنیم و از تماشای گل‌ها لذت می‌بریم.»

CAPTCHA Image