مردی که مهربان بود (ص 6)، بهتر (ص 7)

مردی که مهربان بود (ص 6)، بهتر (ص 7)


مردی که مهربان بود

مرضیه تاجری

یک روز ناگهان رفت

مردی که مهربان بود

قلبش بزرگ و آبی

مانند آسمان بود

***

از چشم‌های بابا

نم‌نم چکید باران

باران گرفت و تر شد

هم کوچه، هم خیابان

***

 

از شهر ما سفر کرد

مانند یک پرستو

مادر به یاد او کاشت

گل‌های یاس و شب‌بو

روز چهاردهم خرداد، سال‌روز رحلت امام خمینیq تسلیت باد.

=======

بهتر

محمود پوروهاب

می‌رسد از آسمان

باز باران ریزریز

می‌نشیند بر سرم

قطره قطره تند و تیز

 

زیر باران جالب است

راه رفتن، تر شدن

مثل گل، مثل درخت

تازه و بهتر شدن

CAPTCHA Image