از سرمای راین تا گرمای جیرفت (ص 26 و 27)

از سرمای راین تا گرمای جیرفت (ص 26 و 27)


سفرهای من

از سرمای راین تا گرمای جیرفت

گزارش و عکس: عدالت عابدینی

وقتی که شب با دوچرخه به شهر رایِن کرمان رسیدم، هوا خیلی سرد بود؛ چراکه این شهر کنار کوه هزار کرمان قرار گرفته بود. در خانه‌ای که بودم، برایم دو پتو آوردند و بخاری را حسابی گرم کردند. فردای آن روز وقتی با دوچرخه حرکتم را شروع کردم، شصت کیلومتر فقط سرپایینی داشتم تا این‌که به شهر جیرفت رسیدم. برعکسِ راین، جیرفت خیلی سرسبز و گرم بود. تا آن‌جا که چشم کار می‌کرد، مزارع کشاورزی و باغ‌های میوه دیده می‌شد. خیلی خوش‌حال بودم؛ ولی شب هوا آن‌قدر گرم بود که برایم دو کولرگازی روشن کردند. واقعاً کشور جالب و عجیبی داریم! من در یک روز از جایی سرد، با دوچرخه به یک جای خیلی گرم سفر کردم.

CAPTCHA Image