امتحانات پایان سال (ص 28 و 29)

امتحانات پایان سال (ص 28 و 29)


سرگرمی

امتحانات پایان سال

رؤیا قلیزاده

شرح بازی

برای این بازی به یک تاس و مهره به تعداد بازی‌کنان نیاز است. تعداد بازی‌کنان دو نفر به بالاست. برنده کسی است که زودتر به خانه‌ی پایان برسد.

توضیح: ایمان و احمد هردو امروز امتحان ریاضی دارند. آن‌ها را همراهی کنید تا به جلسه‌ی امتحان بروند.

تذکر: هر خانه‌ای که مضربی از 10  (10-20- 30- 40) است، به عنوان جایزه 4 خانه به جلو بروید. و به خانه‌هایی که یکان آن‌ها 9 هستند (9-19-29-39-49) رسیدید، 3 خانه به عقب برگردید.

شرح تصاویر:

1 – منزل ایمان (شروع)

7 – سریع به خانه‌ی 11 (منزل احمد) برو تا با هم به مدرسه بروید.

11- منزل احمد

20- مغازه‌ی لوازم‌التحریری

25- به خانه‌ی 20 برگرد تا احمد برای امتحان گونیا بخرد.

26- به خانه‌ی 28 برو و برای خودتان خوراکی بخرید.

28- مغازه

31- به خانه‌ی 37 بروید و در کتاب‌خانه کمی مطالعه کنید.

37- کتاب‌خانه

43 – به خانه‌ی 46 (مدرسه) برو و در کلاس رفع اشکال شرکت کن تا برای امتحان آماده شوی.

46- مدرسه (مدرسه‌ی نبوت) – تصویر حیاط مدرسه

50- جلسه‌ی امتحان

CAPTCHA Image