توپ سرخ - گربه عینکی (ص 34 و 35)

توپ سرخ

مریم زرنشان

پرید از روی شاخه

میان حوضِ پرآب

خنک شد سیب قرمز

پرید از کله‌اش خواب

□□□

دوتا ماهی کوچک

شنا کردند خوش‌حال

رسیده وقت بازی

و این هم توپ فوتبال!

========

گربه‌ی عینکی

منیره هاشمی

گربه آمد توی خوابم

گفت: «تو یک موش هستی»

من به او گفتم: «چه حرفی!

تو دل من را شکستی

*

من که اصلاً دُم ندارم

گرد و کوچک نیست گوشم

خوب دقت کن دوباره

واقعاً من شکل موشم؟»

*

گربه گفت: «ای وای انگار

اشتباهی باز دیدم»

من برایش از مغازه

عینکی زیبا خریدم

CAPTCHA Image