باغچه نور (ص 38 و 39)

باغچه‌ی نور

غلامرضا حیدری‌ابهری

مسجد برای کیست؟

مسجد مال خادم مسجد یا امام جماعت مسجد و یا مغازه‌دارهای نزدیک مسجد نیست. هر کسی می‌تواند به مسجد برود، در آن نماز بخواند، دعا کند و با خدا حرف بزند.

* فرش‌ها، قرآن‌ها، صندلی‌ها، مهرها، تسبیح‌ها، جانمازها و بقیه‌ی وسایل توی مسجد هم مال کسی نیست؛ همه‌ی این‌ها، برای نماز خواندن نمازگزاران مسجد است. کسی نباید این وسایل را به خانه‌اش ببرد، یا بفروشد و پولش را صاحب شود؛ چون وقف مسجد است.

چرا می‌گویند مسجد خانه‌ی خداست؟

هر کدام از ما آدم‌ها خانه‌ای داریم که در آن زندگی می‌کنیم؛ اما خدا مثل ما آدم‌ها نیست. او به خانه نیاز ندارد. او در همه‌جا هست. او با ما آدم‌ها فرق می‌کند. او فقط در مسجد، یا حسینیه و یا حرمِ امام‌ها نیست. اگر می‌گویند مسجد خانه‌ی خداست؛ یعنی نماز خواندن در آن‌جا ثوابش بیش‌تر است؛ یعنی خدا به عبادت توی مسجد، پاداش بیش‌تری می‌دهد؛ یعنی خدا، مسجد را از جاهای دیگر بیش‌تر دوست دارد.

* حضرت محمد(ص) فرمود: «خانه‌های خدا در زمین مسجدها هستند. اگر کسی در مسجدها به دیدار خدا برود، خدا او را خیلی گرامی می‌دارد.»

* حضرت محمد(ص) فرمود: «خدا فرموده است خانه‌های من در زمین مسجدها هستند. آن‌ها برای اهل آسمان نورافشانی می‌کنند؛ همان‌طور که ستاره‌ها برای اهل زمین نورافشانی می‌کنند.»

* حضرت محمد(ص) فرمود: «هرکس به ‌خاطر خشنودی خدا، مسجدی بسازد، خدا هم در بهشت، خانه‌ای بزرگ‌تر از آن مسجد برایش خواهد ساخت.»

ما در مسجد عبادت‌های زیادی می‌توانیم انجام بدهیم. یکی از بهترین عبادت‌ها در مسجد خواندن قرآن است. خیلی از کلاس‌های قرآن نیز در مسجد برگزار می‌شود.

CAPTCHA Image