مسجدی ایرانی در ایروان ارمنستان (ص 26 و 27)

مسجدی ایرانی در ایروان ارمنستان (ص 26 و 27)


سفرهای من

مسجدی ایرانی در ایروان ارمنستان

عدالت عابدینی

در حال قدم زدن در خیابان‌های ایروان کشور ارمنستان هستم که نمای مسجدی زیبا و باابهت توجهم را به خود جلب می‌کند. این مسجد دارای معماری ایرانی – اسلامی است. به آن مسجد «کبود» می‌گویند که حدود 250 سال پیش از سوی حسینعلی‌خان ایروانی در دوره‌ی قاجار ساخته شده است، زمانی که ارمنستان جزئی از ایران بوده است. این مسجد اکنون متعلق به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است.

وارد مسجد که می‌شوم، با مردی آشنا می‌شوم که از کانادا به همراه همسر و پسرش به آن‌جا آمده بودند و از مسجد بازدید می‌کردند. پس از این‌که می‌فهمد ایرانی هستم، از تاریخ ایران می‌گوید و این‌که چه‌قدر به آن علاقه‌مند است.

وی می‌گوید ای کاش مسلمانان با یک‌دیگر جنگ نمی‌کردند! می‌گویم آن‌هایی که جنگ می‌کنند مسلمان نیستند، وهّابی و تکفیری هستند. مسلمانانِ واقعی انسان‌های صلح‌دوستی هستند.

CAPTCHA Image