زنبورکوچولو (ص 32 و 33)

زنبورکوچولو (ص 32 و 33)


زنبورکوچولو

مترجم: علی محمدپور

دوست خوبم! این قطعه‌ها را به دقت با قیچی ببر؛ بعد مطابق الگو، آن‌ها را تا زده و چسب بزن. در پایان، یک زنبورکوچولوی کاغذی زیبا خواهی داشت.

CAPTCHA Image