داستان گالیور (ص 42 و 43)

داستان گالیور (ص 42 و 43)


داستان گالیور

در این تصویر گالیور به سرزمین آدم‌کوچولوها رسیده. شما در این تصویر شکل‌هایی می‌بینید که با دقت و تلاش، می‌توانید آن‌ها را در تصویر اصلی پیدا کنید.

CAPTCHA Image