گاهی لازم است ورزش کنیم (ص 4) فکر نکنی ایستاده‌اند!(ص 5)

گاهی لازم است ورزش کنیم (ص 4) فکر نکنی ایستاده‌اند!(ص 5)


گاهی لازم است ورزش کنیم

سردبیر

ورزش کردن فقط برای بزرگ‌ترها نیست. سلامتی را فقط پدر و مادرها و بزرگ‌ترها نیاز ندارند. کوچک‌ترها هم احتیاج به بدنی سالم و جسمی سرحال دارند. اگر ما نمی‌توانیم هر روز حداقل نیم ساعت ورزش کنیم، لازم است بعضی از روزها حتماً این کار را انجام دهیم.

تحرک نداشتن و سُستی باعث چاقی، افسردگی و بی‌حالی ما می‌شود و خدایی نکرده بدن‌مان را دچار بیماری خواهد کرد.

ورزش یادتان نرود!

*******

در باغ مهربانی

فکر نکنی ایستاده‌اند!

سیدمحمد مهاجرانی

«آسمان آبی با چند تکه ابر سفید مثل گل پنبه!»

این تصویر را مجید به دیوار اتاقش زده بود.

زیر آن هم کاغذی چسبانده بود و رویش نوشته بود: «فکر نکنی ایستاده‌اند!»

مریم داخل اتاق آمد. نگاهش به تصویر و نوشته افتاد. تعجب کرد:

- منظورت چیه؟ پرنده‌ها؟ هواپیماها؟... این‌جا که چیزی نیست!

- منظورم ابرها هستند! فکر نکنی ایستاده‌اند! دارند می‌روند.

- این‌که معلوم است! باد ابرها را جابه‌جا می‌کند.

- اما حرکت‌شان آن‌قدر آرام است که به چشم نمی‌آید، تا دقت نکنی نمی‌فهمی.

- نکته‌ی دقیقی گفتی؛ اما باز نمی‌فهمم، منظورت چیه؟

مجید گفت: «فرصت‌ها هم مثل ابرها آرام آرام از دست می‌روند. بدون این‌که بفهمیم!»

مریم که تازه منظور مجید را فهمیده بود، لبخند زد: «عجب نکته‌ی جالبی!»

مجید گفت: «این نکته را امام علیm فرموده است.»

فرصت‌ها می‌گذرند، همان‌گونه که ابرها می‌گذرند.

CAPTCHA Image