سرگرمی (ص 30 و 31)

 

مترجم: علی محمدپور

این خیابان واقعی نیست!

با دیدن این تصویر اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد یک خیابان است؛ اما این صحنه کاملاً خیالی است و در آن چند موضوع غیرعادی وجود دارد. آن‌ها را کشف کنید.

CAPTCHA Image