گاهی وقت‌ها لازم است کم‌تر بخوابیم (ص4)، چه‌قدر برادر! (ص 5)

سرمقاله

گاهی وقت‌ها لازم است کم‌تر بخوابیم

سردبیر

خواب و خوراک دوتا نیاز اساسی و مهم برای بدن ما هستند؛ اما هر کدام باید به اندازه و درست استفاده شوند. خوابیدن زیاد، آدم را تنبل می‌کند. بدن سست و بی‌تحرک می‌شود و بیماری‌ها متولد می‌شوند.

گاهی وقت‌ها لازم است ما کم‌تر بخوابیم و در زمان بیداری، دست از مطالعه و کار و تلاش برنداریم. می‌گویند پیامبر عزیزمان، حضرت محمدj یک قسمت از سه قسمت وقتِ شبانه‌روزی‌شان را به دعا و عبادت اختصاص می‌دادند. آیا هیچ‌وقت شده نیمه‌شبی را بیدار باشیم و با خدا حرف بزنیم؟

**********

در باغ مهربانی

چه‌قدر برادر!

سیدمحمد مهاجرانی

میثم تا چند روز از کتاب داستانی که تازه تمام کرده بود با آب و تاب برای بچه‌ها تعریف می‌کرد.

یک روز کاظم به او گفت: «کتابت را فردا برایم می‌آوری؟»

میثم گفت: «فعلاً دستِ برادرم است.»

- وقتی او خواند می‌آوری؟

- سه‌تا برادر دیگرم در نوبت‌اند!

کاظم تعجب کرد: «ماشاالله چه‌قدر برادر داری! بعد از این چهارتا چی؟»

- بعد از این‌ها می‌خواهم آن را بدهم به یکی از برادرهایم که توی کلاس خودمان است.

کاظم از تعجب دهانش باز ماند: «توی کلاس‌مان هم برادر داری؟»

- بله! چه برادری! از گل بهتر!

- اسمش چیه؟

- کاظم.

- توی کلاس‌مان فقط یک کاظم داریم. آن هم من هستم.

- خب تو هم برادر منی!

- من برادر تواَم؟

- بله! امام صادقm می‌فرماید: «مؤمن برادر مؤمن است.»

CAPTCHA Image