گاهی وقت‌ها لازم است کم‌تر بخوابیم (ص4)، چه‌قدر برادر! (ص 5)

گاهی وقت‌ها لازم است کم‌تر بخوابیم (ص4)، چه‌قدر برادر! (ص 5)


سرمقاله

گاهی وقت‌ها لازم است کم‌تر بخوابیم

سردبیر

خواب و خوراک دوتا نیاز اساسی و مهم برای بدن ما هستند؛ اما هر کدام باید به اندازه و درست استفاده شوند. خوابیدن زیاد، آدم را تنبل می‌کند. بدن سست و بی‌تحرک می‌شود و بیماری‌ها متولد می‌شوند.

گاهی وقت‌ها لازم است ما کم‌تر بخوابیم و در زمان بیداری، دست از مطالعه و کار و تلاش برنداریم. می‌گویند پیامبر عزیزمان، حضرت محمدj یک قسمت از سه قسمت وقتِ شبانه‌روزی‌شان را به دعا و عبادت اختصاص می‌دادند. آیا هیچ‌وقت شده نیمه‌شبی را بیدار باشیم و با خدا حرف بزنیم؟

**********

در باغ مهربانی

چه‌قدر برادر!

سیدمحمد مهاجرانی

میثم تا چند روز از کتاب داستانی که تازه تمام کرده بود با آب و تاب برای بچه‌ها تعریف می‌کرد.

یک روز کاظم به او گفت: «کتابت را فردا برایم می‌آوری؟»

میثم گفت: «فعلاً دستِ برادرم است.»

- وقتی او خواند می‌آوری؟

- سه‌تا برادر دیگرم در نوبت‌اند!

کاظم تعجب کرد: «ماشاالله چه‌قدر برادر داری! بعد از این چهارتا چی؟»

- بعد از این‌ها می‌خواهم آن را بدهم به یکی از برادرهایم که توی کلاس خودمان است.

کاظم از تعجب دهانش باز ماند: «توی کلاس‌مان هم برادر داری؟»

- بله! چه برادری! از گل بهتر!

- اسمش چیه؟

- کاظم.

- توی کلاس‌مان فقط یک کاظم داریم. آن هم من هستم.

- خب تو هم برادر منی!

- من برادر تواَم؟

- بله! امام صادقm می‌فرماید: «مؤمن برادر مؤمن است.»

CAPTCHA Image