جنگل مو، گوچه سبز (ص 6و7)

جنگلِ مو

محمود پوروهاب

شیمی درمانی شده

دوست بیمار من

با خیال او شده

غصه خوردن کار من

 

آه، از کوه سرش

جنگل مو ریخته

نه فقط موی سرش

موی ابرو ریخته

 

می‌کنم او را دعا

تا سرش پرمو شود

چون درختی در بهار

تازه و خوش‌رو شود

***************

گوجه‌سبز

طیبه شامانی

گوجه‌سبزِ ناقلا!

هی به من چشمک نزن

هی نگو من را بخر

قهرِ قهرم با تو من

 

فکر کردی قیمتت

رفته بالا کیستی؟

گوجه‌سبزی گوجه‌سبز

تو زمرّد نیستی

CAPTCHA Image