شعر آفتاب (کبوترها)

10.22081/poopak.2016.22758

شعر آفتاب (کبوترها)


کبوترها

                    زهرا داوری

توی حرم بودم

من روز عاشورا

با گریه می‌خواندم

همراه هیئت‌ها

***

هی می‌زدم زنجیر

در صحن گوهرشاد

با هم جلو رفتیم

تا پنجره فولاد

***

 

فهرست مطالب

CAPTCHA Image