10.22081/poopak.2016.22759

گاهی وقت‌ها لازم است بیش‌تر بدانیم

سردبیر

 

دنیای ما پر از رمز و راز است. پر از ناگفته‌ها و معماهایی که ما هنوز از آن‌ها چیزی نمی‌دانیم. خدای مهربان، آدم دانشمند را دوست دارد؛ البته دانشمندی که کار علمی‌اش در راه درست و خدمت به مردم باشد.

ما هر چه‌قدر بخوانیم و بدانیم، کم است. گاهی وقت‌ها لازم است به خودمان بیش‌تر زحمت بدهیم تا چیزهای زیادتری بدانیم. ما هرچه بیش‌تر بدانیم، زیادتر به خدا نزدیک شده‌ایم.

 

فهرست مطالب

CAPTCHA Image