پاییز / کتاب پاییز

10.22081/poopak.2016.22761

پاییز / کتاب پاییز

تازه های تحقیق

  


پاییز 

              طاهره اکرمی

با دسته‌ای کلاغ

آمد میان باغ

یک حس تازه داد

بر آسمان باغ

***

شعر و ترانه خواند

با های و هوی باد

بر شاخ و برگ گل

رنگی دوباره داد

***

خندان رسیده او

-------------------------

کتاب پاییز

                  احمد خدادوست

ورق ورق شعر

سروده‌هایش

همه دل‌انگیز

*

پر از تصاویر

پر از خیال است

کتاب پاییز

پر از سؤال است

*

درخت شعرش

پر از قناری

انار شعرش

رسیده؟ آری

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

CAPTCHA Image