10.22081/poopak.2016.22771

علمی‌های کوچولو

سعید عسکری

مرغ دریایی سرگردان

مرغ‌های دریایی سرگردان، بزرگ‌ترین مرغ‌های دریایی هستند که چند ماه از سال را در دریا می‌گذرانند. آن‌ها حتی می‌توانند در هنگام پرواز بخوابند! یا برای تهیه‌ی غذا در سطح آب بنشینند و جانورانی مانند ماهی مرکب را شکار می‌کنند. یک مرغ دریایی، بال‌هایی به طول حدود سه متر دارد که به اندازه‌ی طول یک خودروی خانوادگی است!

قورباغه‌های خطرناک

بعضی از قورباغه‌ها خیلی خطرناک هستند. در طبیعت یک نوع قورباغه به نام قورباغه‌ی پیکان زهرآگین وجود دارد که می‌تواند جانور حمله‌کننده به او را به شدت بیمار کند. پوست رنگیِ درخشان این قورباغه به دشمنان هشدار می‌دهد که خوردن این جانور، بسیار مرگبار و خطرناک است.

نیش‌های یک‌بارمصرف

یک زنبور در همه‌ی زندگی خود فقط می‌تواند یک بار نیش بزند. زنبور پس از فرو کردن نیش در بدن دشمن، نیش خود را از دست می‌دهد و آن نیش در بدن دشمن می‌ماند. همان‌طور که زنبور از دشمن خود دور می‌شود، بخش عقبی بدنش کنده می‌شود و او به زودی می‌میرد.

‌‎آیا می‌دانید؟

آیا می‌دانید دارکوب‌ها می‌توانند بیست بار در ثانیه به تنه‌ی درخت ضربه بزنند؟

آیا می‌دانید تنها حیوانی که نمی‌تواند شنا کند شتر است؟

آیا می‌دانید یک موش کورِ چهارده‌سانتی می‌تواند در یک شب، تونلی به طول ۹۱/۴ متر حفر کند؟

آیا می‌دانید حس چشاییِ نوعی پروانه‌ی بزرگ، سیزده‌هزار بار دقیق‌تر از انسان است؟

آیا می‌دانید خرگوش و طوطی تنها حیواناتی‌اند که می‌توانند بدون برگشتن به عقب، پشت سر خود را ببینند؟

آیا می‌دانید کرم‌های ابریشم در مدت ۵۶ روز، ۸۶ هزار برابرِ وزن خود غذا می‌خورند؟

 

 فهرست مطالب

CAPTCHA Image