درباره‌ی پیامبران

10.22081/poopak.2016.22774

درباره‌ی پیامبران


 

غلامرضا حیدری‌ابهری

چرا پیامبرها معجزه داشتند؟

کار پیامبرها این بود که پیام‌های خدا را به مردم برسانند. آن‌ها وقتی که پیش مردم می‌رفتند، می‌گفتند که ما از طرف خدا آمده‌ایم. برای این‌که مردم حرف‌شان را باور کنند، آن‌ها باید معجزه نشان می‌دادند. اگر معجزه نمی‌کردند، مردم به آن‌ها ایمان نمی‌آوردند. می‌گفتند که از کجا معلوم شما فرستاده‌ی خدا هستید؟ اما وقتی معجزه‌ی پیامبری را می‌دیدند، خیال‌شان راحت می‌شد. می‌فهمیدند که این قدرت را خدا به این پیامبر داده است و او راست می‌گوید. هرچند خیلی‌ها هم لجاجت داشتند و معجزه‌ها را هم باور نمی‌کردند!

* حضرت عیسی علیه السلام معجزه‌های فراوانی داشت. یکی از معجزه‌های او این بود که با گِل، یک پرنده‌ی واقعی ‌ساخت؛ یعنی اول گِلی را به شکل پرنده در‌آورد و بعد به آن فوت ‌کرد. پرنده زنده ‌شد و به پرواز در‌آمد.

پیامبران، چه شغلی داشتند و از چه راهی خرج زندگی‌شان را درمی‌آوردند؟

پیامبران، شغل‌های مختلفی داشتند. شغل همه‌ی آن‌ها یکی نبود. حضرت ادریسm خیاط بود. حضرت آدم علیه السلام کشاورز بود. حضرت هود علیه السلام تجارت و خرید و فروش می‌کرد. حضرت نوح علیه السلام از راه نجاری خرج زندگی‌اش را می‌گذراند. حضرت ابراهیم علیه السلام چوپان بود. پیامبر ما هم مدتی چوپان بود و مدتی هم تجارت می‌کرد.

* شغل حضرت داوود علیه السلام زره‌بافی بود. زره، لباسی است که با تکه‌های کوچک آهن آن را درست می‌کنند. این لباس را در جنگ‌ها می‌پوشیدند که تیر و نیزه و شمشیر به بدن‌شان نخورَد. حضرت داود علیه السلام هر روز یک زره می‌بافت و از فروش آن، خرج زندگی خود را درمی‌آورد.

پیامبران به چه زبانی حرف می‌زدند؟

هر پیامبر، به زبان مردم خودش حرف می‌زد. اگر زبان مردمش عِبری بود، عبری حرف می‌زد؛ و اگر عربی بود، عربی حرف می‌زد؛ و اگر فارسی بود، فارسی حرف می‌زد. پیامبران، برای خودشان یک زبان مخصوص نداشتند. آن‌ها باید پیام‌های خدا را به مردم می‌رساندند؛ برای همین، باید به زبانی سخن می‌گفتند که مردم بفهمند.

 

فهرست مطالب

 

CAPTCHA Image