دست‌های بی‌حواس / مهمانی پروانه‌ها

10.22081/poopak.2016.22779

دست‌های بی‌حواس / مهمانی پروانه‌ها


دست‌های بی‌حواس

                     طیبه شامانی

دست‌های هم‌کلاسم

گیج و ویج و کم‌حواس‌اند

حسّ خوبی من ندارم

موقعی که در کلاس‌اند

 

پاک‌کن، دفترچه، لیوان

هرچه را که دوست دارند

مال من هرچند باشند

توی کیفش می‌گذارند

 

یادشان اصلاً ندادند

دست‌های بی‌زبان را

بی‌اجازه برندارند

چیزهای این و آن را

 

-------------------------------

مهمانی پروانه‌ها

                    منصوره عرب‌خراسانی

پر بود از بوی محبت

دیشب تمام خانه‌ی ما

مهمانی پروانه‌ها بود

چیزی شبیه خواب و رؤیا

***

پر بود از گل از شکوفه

با رنگ و بوی مهربانی

به به چه زیبا بود آن جشن

جشن بزرگ آسمانی

***

دیدم که آمد یک فرشته

 

فهرست مطالب

CAPTCHA Image