10.22081/poopak.2016.22781

چه باغ تمیزی!

 

زهرا عبدی

باغبان دانه‌های میوه را توی زمین می‌کارد. دانه بعد از مدتی جوانه می‌زند.

روزهای زیادی طول می‌کشد تا رشد کند و به درخت تبدیل شود.

باغبان در سرما و گرما از او مراقبت می‌کند.

وقتی برای گردش به باغ می‌رویم، باید خوب مراقب باشیم تا به باغ آسیب نزنیم.

روی شاخه‌های درخت نباید طناب ببندیم و تاب‌بازی کنیم.

فقط با چوب‌های خشک که از درختان جدا شده‌اند، زغال درست کنیم.

اگر آتش درست کردیم تا غذا یا چای درست کنیم، بعدش آن را زود خاموش کنیم.

نباید شاخه‌های درختان را بشکنیم.

اگر باغبان اجازه داد میوه بچینیم، باید مراقب باشیم کندوهای عسل و لانه‌ی پرندگان را خراب نکنیم.

نباید روی درخت‌ها یادگاری بنویسیم.

اگر زباله‌ها را روی زمین بریزیم، بعد از مدتی همه‌جا کثیف و آلوده می‌شود.

به به، چه باغ تمیزی! چه میوه‌های خوش‌مزه‌ای. نوش‌جان!

 

فهرست مطالب

CAPTCHA Image