بعضی وقت‌ها لازم است به کوه برویم (ص 4)

10.22081/poopak.2016.22962

بعضی وقت‌ها لازم است به کوه برویم (ص 4)


سردبیر

اگر یک جوی آب یا یک رودخانه در یک جای ثابت باشد، یعنی نه راه برود، نه حرکتی داشته باشد و به این‌جا و آن‌جا سر نزند، حتماً مریض می‌شود.

می‌پرسید مگر جوی و رودخانه هم بیمار می‌شوند؟ بله، بیماری آن‌ها، یعنی گندیدن‌شان؛ یعنی بو گرفتن و سیاه یا زرد شدن‌شان؛ یعنی از بین رفتن ماهی‌ها و گل‌های دور و برشان.

ما آدم‌ها هم نباید بی‌تحرک و تنبل باشیم. اگر همیشه ورزش نمی‌کنیم، اگر حوصله‌ی راه رفتنِ هرروزه را نداریم، چه خوب است هفته‌ای یک روز به کوه برویم و چند ساعتی را به کوه‌نوردی اختصاص بدهیم.

این‌طوری هم بدن‌مان قوّت می‌گیرد، هم از هوای تازه و بدون دود و غبار استفاده کرده‌ایم و هم فکرمان آزاد شده و سالم و تندرست خواهیم بود.

CAPTCHA Image