همراه باد / روز من (ص 6 و 7)

10.22081/poopak.2016.22964

همراه باد / روز من (ص 6 و 7)


همراه باد

 باد آمد از راه

هوهو، هُلم داد

نقاشی من

از دستم افتاد

نقاشی اما

تا باد را دید

دور خودش زود

چرخید و چرخید

خوش‌حال و خندان

با های و هو رفت

با باد شد دوست

همراه او رفت

--------------------------------------

روز من

(مربوط به روز دانش‌آموز ۱۳ آبان)

منیره هاشمی

چشمم به یک تقویم افتاد

دیدم که اسمم بود آن‌جا

دیدم که اسمم را نوشته

با یک خط پررنگ و زیبا

*

آن را گرفتم توی دستم

دیدم که روزی توی آن است

تقویم توی گوش من گفت:

«زیباترین روز جهان است

*

یعنی که تو خیلی مهمی

با این کتاب و کیف و دفتر

از هر چه آدم توی دنیاست

ای بچه‌جان! هستی مهم‌تر»

*

خوش‌حالم از این که نوشتند

اسم قشنگم را در این روز

روزی پر از خوش‌حالی و شور

روزی به نام دان

CAPTCHA Image