آیا آدم‌های مؤمن نباید گردش بروند؟ / اگر اول غذا خوردن بسم‌الله یادمان رفت، چه‌کار کنیم؟ (ص 46)

10.22081/poopak.2016.22985

آیا آدم‌های مؤمن نباید گردش بروند؟ / اگر اول غذا خوردن بسم‌الله یادمان رفت، چه‌کار کنیم؟ (ص 46)


غلامرضا حیدری‌ابهری

اگر اول غذا خوردن بسم‌الله یادمان رفت، چه‌کار کنیم؟

اگر اول غذا خوردن بسم‌الله را فراموش کردید، ناراحت نباشید. هر وقت که یادتان آمد، می‌توانید بسم‌الله را بر زبان بیاورید. ما باید اولِ غذا بسم‌الله بگوییم؛ اما خدا بسم‌الله وسط غذا را هم از ما قبول می‌کند. او به بسم‌الله گفتن وسط غذا هم پاداش می‌دهد.

* مردی پیش از غذا یادش رفت بسم‌الله بگوید. در آخرین لقمه‌ی غذا یادش آمد که بسم‌الله نگفته است. همان وقت گفت: «بسم‌الله هم برای اول غذا، هم برای آخر غذا.» پیامبرj لبخندی زد و کار عاقلانه‌ی آن مرد را تأیید کرد.

آیا آدم‌های مؤمن نباید گردش بروند؟

چه کسی گفته که مؤمن‌ها نباید گردش بروند؟ همه‌ی ما گاهی از درس و کار و زندگی عادی خسته می‌شویم. در این‌جور وقت‌ها، باید به گردش برویم و خستگی را از تن‌مان بیرون کنیم. گردش رفتن، باعث می‌شود که ما برای درس و کار و زندگی، دوباره آماده شویم. باعث می‌شود که غم‌ها و غصه‌های‌مان را فراموش کنیم. دین اسلام، با شادی و گردش و تفریح مردم، مخالف نیست.

* امام صادق(ع) در خانه‌ی برادرش بود که یکی از دوستانش پیش او رفت. دوست امام صادقm گفت: «فدایت شوم! چرا آمده‌ای این‌جا؟» امام صادقm فرمود: «برای گردش و هواخوری آمده‌ام.»

دست دادن به هم‌دیگر چه فایده‌ای دارد؟

وقتی ما با کسی دست می‌دهیم، انگار به او می‌گوییم من تو را خیلی دوست دارم. انگار به او می‌گوییم من از دیدن تو خیلی خوش‌حال هستم. انگار به او می‌گوییم خدا کند که دوستی من و تو همیشه ادامه داشته باشد. دست دادن، آدم‌ها را با هم مهربان‌تر می‌کند و علاقه‌ی آن‌ها را به هم بیش‌تر می‌کند.

* خدا، دست دادن به بندگانش را خیلی دوست دارد. وقتی دوتا مسلمان با هم دست می‌دهند، او خیلی از گناهان‌شان را می‌بخشد.

CAPTCHA Image