دوستم باران / پاییز / بر بام چتر من (ص 6 و 7)

10.22081/poopak.2016.22998

دوستم باران / پاییز / بر بام چتر من (ص 6 و 7)


دوستم باران

منیره هاشمی

باز باران آمد

دانه دانه، نم نم

گربه‌ها در رفتند

از خیابان با هم

*

موش‌ها هم رفتند

زود توی سوراخ

یک کبوتر هم گفت:

بق بقو! یعنی آخ!

*

من نرفتم، ماندم

توی کوچه تنها

داشتم می‌دیدم

دوستم باران را

-----------------------

 

پاییز

نفیسه جعفرپور

در خانه‌ی ما دیروز

باد آمد و هوهو کرد

پاییز به ما سر زد

با شال و کلاهی زرد

 

پاییز به هر شاخه

یک هدیه‌ی رنگی داد

در رنگرزی او هست

مانند بهار، استاد

---------------------

 

بر بام چتر من

محمود پوروهاب

بارانِ پاییزی!

از آسمان پس کی

جَرجَر تو می‌ریزی؟

*

چترم به من گفته

دارد شما را دوست

گفته: فقط عشقم

آواز خیس اوست

*

باران پاییزی!

چترم ببین، باز است

چترم ببین، بیدار

بر بام چتر من

لطفاً قدم بگذار!

CAPTCHA Image