10.22081/poopak.2016.23009

من آثار باستانی را دوست دارم (ص 26 و 27)

نوشته و عکس‌ها: زهرا عبدی

در زمان‌های قدیم، مردم با ابزار خیلی کم و ساده ساختمان‌ها و وسایل مختلفی ساخته‌اند.

ما به بازدید از ساختمان‌های قدیمی می‌رویم تا با زندگی مردم در گذشته آشنا شویم.

ما نباید روی دیوارهای قدیمی نقاشی بکشیم.

این کار به سرمایه‌ی ملی آسیب می‌زند. سرمایه‌ی ملی، یعنی چیزی که مال همه‌ی مردم است.

ما نباید با وسایل تیز روی در و دیوارها یادگاری بنویسیم؛ چون آن‌ها خراب می‌شوند و دیگر مثل قبل زیبا نیستند.

وقتی درباره‌ی مکان‌ها و وسایل قدیمی، سؤالی داریم باید از راهنما کمک بخواهیم.

راهنما به ما می‌گوید که این ساختمان در چه زمانی و به دست چه کسانی ساخته شده است.

راهنما به ما می‌گوید که این وسایل در قدیم برای چه کارهایی استفاده می‌شدند.

بهترین جای نگه‌داری این وسایل، موزه است. این کار باعث حفظ آن‌ها از نابودی و خرابی می‌شود.

تماشای همه‌ی این‌ها باعث می‌شود ما سرزمین‌مان را بیش‌تر دوست داشته باشیم.

CAPTCHA Image