شعر آسمان: دوست

10.22081/poopak.2017.63513

شعر آسمان: دوست


دوست

لیلا خیامی

خوشم می‌آید از تو

تو خوب و مهربانی

خدای برگ و دانه

خدای آسمانی

 

تو خیلی خوب هستی

برای دوست بودن

چه عالی می‌شود که

تو باشی دوست با من

 

بگو لطفاً خداجان!

تو با من می‌شوی دوست

نشو ناراحت از من

نگو این بچه پرروست

CAPTCHA Image