10.22081/poopak.2017.63514

حکایت فرشته ها

عطر زدن را فراموش نکنید!

غلامرضا حیدری‌ابهری

محمدامین خیلی به عطر علاقه دارد. او از عطرهای گوناگونی استفاده می‌کند که یکی از یکی خوش‌بوتر است. هر وقت می‌خواهد از خانه بیرون برود، حتماً به خودش عطر می‌زند. برای همین، لباس‌های او همیشه بوی خوب می‌دهند و از کمد لباس‌هایش هم همیشه بوی خوب می‌آید. محمدامین، همه‌ی عطرها را دوست دارد، ولی عطر گل محمدی را از بقیه‌ی عطرها بیش‌تر می‌پسندد.

ما فرشته‌ها هم مثل شما آدم‌ها، از بوی عطر خوش‌مان می‌آید. وقتی یک مسلمان به خودش عطر می‌زند، آن را با علاقه بو می‌کنیم و لذت می‌بریم. پس هیچ‌وقت عطر زدن را فراموش نکنید.(1)

1. این مطلب با استفاده از یکی حدیث‌های حضرت محمد صلوات الله علیه نوشته شده است.

CAPTCHA Image