باد پُرزور / آشتی (ص34)

10.22081/poopak.2017.63537

باد پُرزور / آشتی (ص34)


باد پُرزور

مرضیه تاجری

در خواب دیدم

یک باد پُرزور

چتر مرا بُرد

هی دور شد، دور

 

تا مدرسه رفت

خوش‌حال و آزاد

توی کلاسم

یک‌دفعه افتاد

 

خانم‌معلم

دیدش در آن‌جا

چترم شد آن روز

موضوع انشا

 

---------------------------

آشتی

مهدی طراوتی‌توانا

آشتی کن مثل برگ

با نسیم و آفتاب

مثل گلبرگی قشنگ

با ورق‌های کتاب

 

پر بزن در آسمان

با دو بال یاکریم

خنده‌ات را پخش کن

با سرانگشت نسیم

 

دوستی مثل هوا

در کنارت جاری است

خواب‌ها را دور کن

ساعت بیداری است

CAPTCHA Image