شعر آسمان: پروانه‌ی تو (ص 3)

10.22081/poopak.2017.63575

شعر آسمان: پروانه‌ی تو (ص 3)


مرضیه تاجری

اولین روز بهاری

روی شاخه رو به خورشید

پیله‌ام را باز کردم

غنچه‌ای راز مرا دید

***

من شدم آزاد و خوش‌حال

آرزوی من پریدن

آرزوی دیگرم بود

شهد گل‌ها را چشیدن

***

من شدم پروانه‌ی تو

بال‌هایم نرم و زیبا

هرچه دارم از تو دارم

ای خدای آرزوها

CAPTCHA Image