10.22081/poopak.2017.63597

قصه‌های من و بابام (ص 37)

اسب تنبل

تصویرگر: اریش اُزرا (هنرمند آلمانی)

من و بابام رفتیم اسب‌سواری؛ اما اسبه زود خسته شد و دیگه راه نیومد...

لطفاً یک داستان قشنگ درباره‌ی این قسمتِ «قصه‌های من و بابام» بنویسید و برای پوپک بفرستید!

CAPTCHA Image