شعر آفتاب

10.22081/poopak.2017.63609

شعر آفتاب


شعر آفتاب

اشک غم

زهرا داوری

امروز یک قناری

دلگیر بود و خسته

مانند برگِ زردی

بر شاخه‌ای نشسته

 

در چشم‌های ریزش

انگار اشک غم بود

توی نوک قشنگش

آواز و خنده کم بود

 

فهمیده بود انگار

امروز روزِ تلخی‌ست

در خانه‌ی علی‌جان

زهرای مهربان نیست

روز شهادت حضرت فاطمهB تسلیت باد!

CAPTCHA Image