همیشه و هر روز، چه خوب است قرآن بخوانیم

10.22081/poopak.2017.63610

همیشه و هر روز، چه خوب است قرآن بخوانیم


«قرآن» کتابی ا‌ست که به آن معجزه‌ی بزرگ و آسمانی حضرت محمدj می‌گویند. تک‌تکِ آیه‌های قرآن، سخنان باارزش خداوند هستند. اگر ما به گفته‌ی امامان عزیزمان، آن‌ها را با دقت بخوانیم و به آن حرف‌ها عمل کنیم، سعادت‌مند و سربلند خواهیم بود.

خدای بزرگ در بعضی از آیه‌های خود، قصه‌های پیامبران و اقوام گذشته را برای ما تعریف کرده است. با خواندن آن سرگذشت‌های شیرین و تلخ، ما راه و چاه زندگیِ درست را یاد می‌گیریم و خدا هم ما را دوست خواهد داشت.

چه خوب است حالا که من و تو بلدیم قرآن بخوانیم، هر روز چند صفحه از این کتاب مقدس را بخوانیم و به معنای آن آیه‌ها فکر کنیم! این‌طوری، حتماً از گناه و لغزش و جهل در امان خواهیم بود.

CAPTCHA Image