10.22081/poopak.2017.63616

لباس عید / ننه‌سرما

مریم یوسفی

لباس عید

دیروز مادر برای من و دوستم لباس عید خرید. لباس‌مان خیلی قشنگ بود. من و دوستم خیلی خوش‌حال شدیم. ما دعا کردیم که خدا درختان را شاد کند و لباس خوشگل به آن‌ها هدیه دهد...

امروز تمام درخت‌ها جوانه زده‌اند. می‌دانم فرشته‎ها تا لحظه‌ی تحویل سال، لباس سبز درخت‌ها را آماده می‌کنند. آن‌ها شاد می‌شوند و خدا یک دنیا سرسبزی به ما هدیه می‌دهد.

ننه‌سرما

ننه‌سرما که می‌خواهد برود، بقچه‌اش را جمع می‌کند. مورچه‌ها خستگی‌های‌شان را در آن می‌گذارند. درخت‌ها خواب‌شان را به بقچه می‌دهند و من هم دلم را روی آن می‌تکانم. دلم مثل روز اول صاف و سپید می‌شود. آن‌وقت همه شاد می‌شویم. خدا به من و همه‌ی موجودات زمین، سبد سبد امید هدیه می‌دهد و دوباره بهار می‌آید.

CAPTCHA Image