قَطَر خیلی کوچک است

10.22081/poopak.2017.63624

قَطَر خیلی کوچک است


 

 

کشور قَطَر خیلی خیلی کوچک است، آن‌قدر که به چشم‌ نمی‌آید. این کشور همسایه‌ی جنوبی عربستان است. با مساحت 493/11 کیلومتر و جمعیت حدود 84 هزار نفر.

قطر، نفت و گاز زیادی دارد و بعد از ایران و روسیه، سومین تولیدکننده‌ی گاز دنیاست. همه‌ی پولِ آن هم به جیب پادشاه و دوروبری‌هایش می‌رود. آن‌ها این چند سال گذشته، در به وجود آمدنِ داعش نقش زیادی داشته‌اند و به آن‌ها حسابی اسلحه و پول و مواد خوراکی داده‌اند تا مسلمانان بی‌گناه را در منطقه‌ی ما به کُشتن بدهند. بعد هم سوریه و عراق بشود برای آن‌ها و عربستان سعودی. قطری‌ها دوست ندارند غیر از دوستان خودشان، کسی در کشورهای عربی حاکم باشد.

آن‌ها داعش را به وجود آورده‌اند تا اوضاع کشورهای همسایه را به هم بریزند و در این میان، به خواسته‌های خودشان برسند.

اما نمی‌دانند که همین داعشی‌ها به زودی به سراغ خودشان هم خواهند رفت و خواب خوش را از چشم‌های‌شان خواهند گرفت. قطر خیلی بیچاره است؛ چون نوکرِ سرسپرده‌ی آمریکا، اسرائیل و عربستان است.

CAPTCHA Image