زنگ کتاب

10.22081/poopak.2017.63629

زنگ کتاب


 

به کوشش: جواد مهجور

مجموعه‌ی دَه‌جلدیِ «خدای ما چه جوریه؟»

نویسنده: سیدمحمد مهاجرانی

ناشر: انتشارات قدیانی

آقای مهاجرانی، یکی از نویسندگان خوب پوپک، در این کتاب‌ها با خدا حرف زده یا از خدا گفته یا درباره‌ی نیایش بندگان خدا با او، جمله‌های قشنگی آورده است. هر جلد هم بر اساس یک آیه از قرآن نوشته شده. بعضی از موضوعات کتاب‌ها این‌هاست: هر جا باشیم پیش ماست، همیشه بوده و هست، هدیه‌هایش تمام نمی‌شوند، از همه‌چیز خبر دارد، بر همه کار تواناست و...

نویسنده در این کتاب‌ها، توحید (خداشناسی) را به بچه‌های دبستانی آموزش می‌دهد. تصویرهای کتاب جذاب و زیبا هستند. هر کتاب یک تصویرگر دارد.

با هم یکی از نوشته‌های جلد ششم این کتاب را می‌خوانیم:

چراغانی

چراغ‌خوابِ اتاق من هلالی است. وقتی لامپ اتاقم را خاموش می‌کنم، چراغ‌خواب اتاقم مثل ماه می‌درخشد. چه جالب!

اسمش را گذاشته‌ام ماهَک.

به دیوار اتاقم چندتا ستاره‌ی طلایی و نقره‌ای هم چسبانده‌ام. وقتی نور ماهک به ستاره‌ها می‌خورد، آن‌ها هم می‌درخشند. چه جالب! من فقط می‌توانم اتاق خودم را با ماهک و ستاره‌های کاغذی زیبا کنم. چه کسی می‌تواند آسمانِ تمام شهرها و کشورها و همه‌جای دنیا را زیبا کند؟

خداجان! چه کسی جز تو می‌تواند سراسر آسمان این دنیای بزرگ را با ماه و ستاره‌ها، چراغانی و زیبا کند؟

CAPTCHA Image