قصه‌های من و بابام

10.22081/poopak.2017.63634

قصه‌های من و بابام


 

به دنبالِ یک دوست

تصویرگر: اِریش اُزِر (هنرمند آلمانی)

من و بابام دنبال یک دوست می‌گشتیم. بابا یک نامه نوشت و توی یک بطری خالی گذاشت.

لطفاً یک داستان قشنگ درباره‌ی این قسمت قصه‌های من و بابام بنویسید و برای پوپک بفرستید.

CAPTCHA Image