شعر آفتاب: مثلِ باران، مثل خورشید

10.22081/poopak.2017.63670

شعر آفتاب: مثلِ باران، مثل خورشید


شعر آفتاب

مثلِ باران، مثل خورشید

منیره هاشمی

تو مهربان بودی همیشه

در خانه با بابا و مامان

در قلب تو یک آسمان بود

باغی پر از گل‌های قرآن

یک‌جور دیگر بودی اصلاً

از هرچه زشتی دور بودی

تو مثل باران، مثلِ خورشید

از جنس آب و نور بودی

در خانه‌ی خورشید و باران

گل کرده‌ای یک روز زیبا

زینب! کمک کن تا که باشم

یک ذره هم مانند تو ما

CAPTCHA Image