گاهی وقت‌ها لازم است از خودمان بپرسیم که...

10.22081/poopak.2017.63671

گاهی وقت‌ها لازم است از خودمان بپرسیم که...


سرمقاله

سردبیر

گاهی وقت‌ها لازم است از خودمان بپرسیم که...

بعضی از آدم عادت دارند دائماً از این و آن سؤال ایراد بگیرند. مثلاً بگویند: تو چرا زیاد حرف می‌زنی؟ تو چرا یواش راه می‌آیی؟ تو چرا مرتب نیستی؟ تو چرا از فلان غذا خوشت نمی‌آید؟ و...

آدم فکر می‌کند این‌ها از خودشان راضی‌اند و در خود هیچ عیب و مشکلی نمی‌بینند و با این سؤال‌های‌شان می‌خواهند از دیگران عیب‌جویی کنند.

به نظر من، چه خوب است که گاهی وقت‌ها ما به جای سؤال کردن‌های زیادی از دیگران، از خودمان هم چیزهایی بپرسیم. مثلاً بپرسیم: در هنگام عصبانیت، چرا خشم خودمان را کنترل نکردیم؟ یا چرا فقط نگاه‌مان به عیب‌های دیگران است؟ و...

چه خوب است گاهی وقت‌ها با خودمان خلوت کنیم و از خودمان هم سؤال کنیم.

CAPTCHA Image