این اتاق واقعی نیست!

10.22081/poopak.2017.63683

این اتاق واقعی نیست!


مترجم: آرزو رمضانی

این‌جا به نظر یک اتاق کودک است؛ اما اگر کمی دقت کنید، می‌بینید که این صحنه کاملاً خیالی است و در آن، چند موضوع غیرعادی وجود دارد. آن‌ها را کشف کنید.

 

CAPTCHA Image