قصه‌های آقای یک‌دفعه

10.22081/poopak.2017.63684

 

مجید ملامحمدی

سفر به آسمان!

1. آقای یک‌دفعه، همه‌ی آشغال‌های خانه‌اش را خالی کرد توی کوچه.

یک‌دفعه: «خیلی بده آدم باعث بشه خانه‌اش بو بگیره!»

(تصویر آقای یک‌دفعه که آشغال‌ها را از پنجره‌ی طبقه بالا توی کوچه می‌ریزد. چند رهگذر با تعجب به او خیره‌اند.)

2. گربه‌ها به آشغال‌ها حمله کردند.

- آهای گربه‌ها! مبادا این آشغال‌ها رو پخش‌وپلا کنین و به محیط‌زیست آسیب برسونین! (تصویر گربه‌ها که آشغال‌ها را دارند وارسی می‌کنند)

3. شما از این به بعد رئیس ما هستین، بفرمایین بالا!

(تصویر دزدهای آشغالی که سوار بر هلی‌کوپترند و برای آقای یک‌دفعه طنابی فرستاده‌اند تا بالا برود.)

4. آخ‌جون هلی‌کوپتر سواری!

(تصویر آقای یک‌دفعه هلی‌کوپتر کثیفی شده است.)

5. ننه‌جون، از اون بالا نیفتی پایین!

(تصویر ننه چاق او که از بالکن دارد نگاهش می‌کند و آقای یک‌دفعه نیم تنه‌اش را از هلی کوپتر بیرون داده دارد آشغال روی زمین می‌ریزد.)

6. رئیس قوها: «به گمانم ما اشتباهی به آسمانِ آشغال‌ها رفته‌ایم!»

(تصویر یک دسته قو که با دیدن هلی کوپتر و آقای یک‌دفعه وحشت‌زده و متفرق شده‌اند.)

7. ناگهان پره‌های هلی‌کوپتر به ماه گیر کرد و صورت ماه زخمی شد. آقای یک‌دفعه هم به صورت ماه رنگ قهوه‌ای زد.

- حالا خوشگل‌تر شدی! مگه نه؟

(تصویر آقای یکدفعه که دارد ماه گریان را رنگ می‌کند.)

- آخ‌جون کیک گندیده!

(تصویر پشه‌ها و مگس‌های زیادی که به سمت ماه حمله کرده‌اند)

8. ناگهان هلی‌کوپتر پشت و رو می‌شود.

(تصویر آقای یک‌دفعه که دارد از هلی کوپتر پشت و رو پایین می‌افتد.)

9. پاشو ننه! دوباره چرت زدی و خواب دیدی؟ پاشو آشغالا رو دمِ در بگذار!

(تصویر ننه که دارد با ملاقه به کمر آقای یک‌دفعه‌ی خواب‌آلود می‌زند. تلویزیون روشن است و مجری کله‌اش را بیرون آورده به آن‌ها می‌خندد.)

10. – نه... بهتره آشغالا رو تو خونه نگه داریم. تو کوچه، هلی‌کوپترِ دزدها منو می‌دزده!

- واه!

(تصویر ننه که از حرف آقای یک‌دفعه تعجب کرده است.)

لطفاً اشتباهات آقای یک‌دفعه را یکی‌یکی بنویسید و برای پوپک پیامک کنید!

CAPTCHA Image