10.22081/poopak.2017.63872

بچه‌ها خبر

بچه‌ها خبر

جواد مهجور

مدرسه‌ی خیابانی!

یک معلم پاکستانی برای بچه‌هایی که به مدرسه نمی‌روند، در کنار خیابان‌ها و پارک‌ها کلاس درس می‌گذارد. «محمد ایوب» معلم دل‌سوز و مهربان، این کار را برای دانش‌آموزانی که نمی‌توانند پول مدرسه بدهند، انجام می‌دهد و می‌گوید با این کار خیر، هم بچه‌ها باسواد می‌شوند و هم خداوند خوش‌حال می‌شود.

قاری مداح پنج‌ساله

«سیدمحمدمهدی موسوی‌زاده» در نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم برای مردم و بچه‌ها مداحی کرد! این مداح باهوش که شعرهای آیینی و اسلامی زیادی را می‌داند، توانسته دو جزء از قرآن را حفظ کند. او می‌گوید قصد دارد تمام آیه‌های قرآن مجید را به زودی حفظ کند.

هدیه به محیط زندگی

پیرمرد مهربانی که در روستای «افجه‌ زندگی می‌کند، هر سال نهال‌های کوچکی را به مردم و طبیعت هدیه می‌دهد. «حاج‌عباس افجه‌ای» همه‌ساله به مناسبت «هفته‌ی درخت‌کاری، تعداد زیادی نهال تازه را برمی‌دارد و هر یک از آن‌ها را در باغچه‌ی خانه‌ای به یادگار می‌کارد و مردم روستا هم از کار او خوش‌حال می‌شوند و از این درختان کوچک به خوبی مواظبت می‌کنند. هر یک از خانه‌های روستا حالا چندین درخت دارد.

بچه‌های آسمانی!

در یک اتفاق جالب و شنیدنی، دو خواهر و برادر در آسمان به دنیا آمدند! چندین ماه پیش، خانمی که در روستای «طرود» زندگی می‌کند، قصد داشت پسرش را به دنیا بیاورد که به علت نبود جاده و فاصله‌ی زیاد آن‌جا با شهر شاهرود، مجبور شدند از بالگرد اورژانس کمک بخواهند؛ اما این پسرک عجول در همان وسیله‌ی هوایی چشمانش را باز کرد. چهارده ماه بعد از آن، خواهرش هم با همین روش در هوا به دنیا آمد!

CAPTCHA Image