آقا قوقولی

10.22081/poopak.2017.63987

آقا قوقولی


کاردستی

آقا قوقولی

مترجم: علی محمدپور

دوست خوبم! این قطعه‌ها را به دقت با قیچی ببر؛ بعد مطابق الگو آن‌ها را تا زده و چسب بزن. در پایان یک کاردستی کاغذی زیبا خواهی داشت.

 

ج

CAPTCHA Image